روشنی
rixū̊n ziv
زبان بومی در: افغانستان، تاجیکستان
تعداد گویشوران
ناشناخته (۱۵هزارتن در تاجیکستان اشاره‌شده ۱۹۷۵)
زبان‌های هندواروپایی
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳
فهرست زبان‌شناس

روشنی، روشانی، روشنائی یا روشنانی گویشی از زبان شغنانی -از زبان‌های ایرانی پامیری- است. سخنوران بدین گویش در تاجیکستان و افغانستان و بیشتر در همسایگی شغنانی‌زبانان می‌زیند.