گوگدرق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان بروان غربی بخش ترکمان‌چای شهرستان میانه واقع شده‌است. این روستا درجنوب شرقی شهر ترکمانچای ودرکنار جاده‌ی‌ترانزیستی تبریز-تهران واقع است که ازطرف تبریز۴۵کیلومتر مانده به میانه واقع است.

جاذبه‌های دیدنی روستا:

۱-با للی قیه ۲-ازنو ۳- محمود اولن یری ۴- قره آغاج دره سی ۵-شیرین دره سی ۶-کت دره سی ۷-آلمالی دره سی