کولن
سامانه‌های اندازه‌گیری یکای فرعی اس‌آی
یکای بار الکتریکی
نشان C 
برگرفته از نام شارل آگوستن دو کولن
۱ C در ... ... برابر است با ...
   یکاهای اصلی اس‌آی    ‎۱ A s
   CGS    ‎ ۲۹۹۷۹۲۴۵۸۰ statC‏
   یکاهای طبیعی    ‎ ۶.۲۴۲×۱۰ e

کولُن (با نشان C) یکای بار الکتریکی در اس‌آی است و حدوداً با بار ۱۰ × ۶٫۲۴۱۵۱ پروتون یا بار ۱۰ × ۶٫۲۴۱۵۱- الکترون برابر است. این یکا به افتخار شارل آگوستن دو کولن، کولن نامیده شده است.

تعریف‌ها

هر کولن مقدار بار الکتریکی گذرنده در یک ثانیه و در جریان ثابت یک آمپر است.

یک کولن همچنین مقدار بار اندوخته شده در سمت مثبت خازن است در صورتی که گنجایش آن ۱ فاراد و اختلاف پتانسیل اعمال شده، ۱ ولت باشد.

این یکای اس‌آی، به افتخار شارل آگوستن دو کولن، کولن نامیده شده است؛ همانند دیگر یکاهای اس‌آی نشان این یکا نیز از حرف نخست نام بنیان‌گذار آن (C) برداشته شده است.

تبدیل‌ها

  • هر مول پروتون (نزدیک ۱۰ × ۶٫۰۲۲ یا عدد آووگادرو) به نام ثابت فارادی یا فارادی شناخته شده است. هر فارادی با ۹۶۴۸۵٫۳۳۹۹ کولن برابر است. پیرو عدد آووگادرو (NA) هر کولن برابر با نزدیک۱۰ × NA × ۱٫۳۶ بار الکترون است.
  • هر آمپر ساعت = ۳۶۰۰ کولن و ۱ میلی‌آمپر ساعت = ۳٫۶ کولن
  • بار الکترون برابر با۱۰ × ۱٫۶۰۲۱۷۶۴۸۷ کولن
  • یک استات‌کولن (statC)، یکای بار الکترواستاتیک سی‌جی‌اس (esu)، با حدود ۱۰ × ۳٫۳۳۵۶ کولن برابر است.
  • هر کولن برابر بار الکتریکی ۱۰ × ۶٫۲۴۱۵۰۶ پروتون و یا بطور ضرب شده به ۱ منفی (۱-) برابر با بار الکتریکی ۱۰ × ۶٫۲۴۱۵۰۶ الکترون است.

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۳ مهر ۱۳۸۹.