یک کنترل‌کننده موتور وسیله یا مجموعه ابزاری با کارایی از پیش تعیین شده‌ای برای بکار گیری و کنترل یک موتور الکتریکی می‌باشند.

یک کنترل کننده موتور می‌تواند شامل ابزارهای دستی یا اتوماتیک برای اقداماتی از قبیل شروع یا توقف موتور، انتخاب نوع حرکت (رو به جلو) یا چرخش معکوس آن، انتخاب عدد مورد دلخواه سرعت و تنظیم آن، تنظیم و محدوده دلخواه گشتاور و حفاظت موتور در قبال اضافه بار و تلفات موتور باشد.

کاربردها

هر موتور الکتریکی حتماً نوعی از یک کنترل کننده را در کنار خود دارد. اختلاف در انواع کنترل کننده‌ها بر اساس ویژگی و پیچیدگی آنها بسته به نوع کاربرد موتور مورد نظرش دارد. ساده ترین حالت بیان (مکانیسم کنترل موتور) سوئیچ است که وظیفه اتصال موتور به منبع تغذیه را بر عهده دارد که بعنوان مثال در لوازم خانگی و ابزار قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اتصال سوئیچ می‌تواند دستی، با استفاده از رله، و یا کونتاکتوری باشد که به یک سنسور متصل است تا موتور را بطور اتوماتیک روشن و خاموش کند. سوئیچ همچنین می‌تواند حالت‌های مختلفی برای انتخاب اتصالات به موتور باشد. این کاربرد می‌تواند منجر به کاهش ولتاژ آغاز بکار موتور، چرخش معکوس و یا انتخاب سرعت‌های متعدد شود. موضوع اضافه بار و اضافه جریان در خیلی از کنترل موتورهای کوچک قابل صرف نظر هستند که رله بر سر منبع جریان برای محافظت از جرین اضافی انجام می‌دهد.

موتورهای کوچک ممکن است در ساختار داخلی خود ابزاری برای محافظت از اضافه بار داشته باشند. موتورهای بزرگتر حاوی رله‌های محافظتی اضافه بار یا رله‌های سنسور دمایی در کنترل کننده و همچنین فیوز و مدارشکن برای حفاظت از اضافه جریان هستند. یک کنترل کننده اتوکاتیک موتور می‌تواند شامل محدوده سوئیچ یا دیگر ابزارها برای حفاظت از ماشین‌آلات باشند.

انواع کنترل کننده‌های موتور

کنترل کننده‌های موتور به طور دستی، کنترل از راه دور و اتوماتیک اداره شوند. آنها می‌توانند تنها شامل ابزار ساده‌ای چون شروع و توقف یک موتور و یا عملکردهای دیگر باشند. یک کنترل کننده موتور الکتریکی می‌تواند بر اساس نوع موتوری که می‌خواهد راه اندازی شود مانند موتورهای: آهنربای دائم، سروو، سری، تحریک مجزا و جریان متناوب مورد دسته بندی قرار بگیرد. کنترل کننده موتور به منبع تغذیه مثل باتری یا منبع تغذیه برق متصل می‌شود و مدارات کنترلی با سیگنال‌های ورودی دیجیتال یا آنالوگ تغذیه می‌شوند.