کسجین یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان اوچ‌تپه غربی بخش ترکمان‌چای شهرستان میانه واقع شده‌است. ازسال۱۳۵۶اهالیشروع به مهاجرت به شهرهای تهران قم کرج نظراباد نمودند. درحال حاضر روستا دارای حدود ۲۵خانوار می باشدکه عمده درامداهالی کشاورزی ودامداری می‌باشد. اما از خانوارهای که مهاجرت نمودندفرزندان آنان با تحصیل در رشته‌های مختلف مانند مهندسی کشاورزی دامپزشکی روانشناسی بالینی پرستاری دانشسرای تربیت معلم علوم آزمایشگاهی فارغ‌التحصیل گردیده ودر مشاغل مرتبط مشغول به کار گشته‌اند. ضمن آنکه شهرهای کرج ونظر آباد دراستان البرز پذیرای بیشترین مهاجرین این روستا بوده است. به دلیل نزدیکی روستا به راه آهن ناحیه شمالغرب تعدادی از اهالی در آنجا مشغول به کار گشته و بازنشته شد ه‌اند.