کاسنیان آنثمیدئا
Glebonis carinata.jpg
کاسنیان آنثمیدئا، Anthemideae
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
راسته: میناسانان
تیره: کاسنیان

کاسنیان آنثمیدئا(نام علمی: Anthemideae) نام یک طایفه از زیرخانواده کاسنیان آستروئیده است.

برخی سرده‌ها

 • Aaronsohnia
 • بومادران (سرده) L.
 • Adenanthellum
 • Adenoglossa
 • Ajania
 • Allardia Decne.
 • گل حلقه L.
 • بابونه (سرده) L.
 • Arctanthemum
 • Argyranthemum
 • درمنه‌ها L.
 • Artemisiella
 • Asaemia Benth. & Hook.
 • Athanasia L.
 • Brachanthemum DC.
 • Cancrinia
 • Castrilanthemum
 • Chamaemelum Vis.
 • Chlamydophora
 • گل داودی
 • Chrysanthoglossum
 • Cladanthus
 • Coleostephus
 • Cota
 • Cotula
 • Cymbopappus
 • Daveaua
 • Elachanthemum
 • Endopappus
 • Eriocephalus
 • Eumorphia
 • Foveolina
 • Glossopappus
 • Gonospermum
 • Gymnopentzia
 • Handelia
 • Heliocauta
 • Heteranthemis
 • Heteromera
 • Hilliardia
 • Hippia
 • Hippolytia
 • Hymenolepis
 • Hymenostemma
 • Inezia
 • Inulanthera
 • Ismelia
 • Kaschgaria
 • Lasiospermum
 • Lepidolopha