متن و نت‌های سرود

پرچم ستاره‌نشان و یا پرچم پُرستاره (به انگلیسی: The Star Spangled Banner) نام سرود ملی ایالات متحده آمریکاست.

پیشینه

این سرود در سال ۱۸۱۴ توسط فرنسیس اسکات کی نوشته شد، و به زبان‌های دیگر نیز خوانده شده است.

موضوع سرود در مورد پایداری پرچم آمریکا در قلعه مک هنری در بالتیمور، و اهتزاز آن در برابر توپخانه ناوهای بریتانیا درون خلیج چساپیک در جنگ ۱۸۱۲ علیه بریتانیا است.

متن سرود

این سرود دارای ۴ بند است. اما فقط بند اول آن را امروزه (بدلیل طولانی شدن سرود) می‌خوانند. متن اصلی به همراه ترجمه غیر رسمی فارسی بند اول:

O say, can you see, by the dawn's early light,

در این ساعات فجر صبحگاهان، به من بگو چه می‌بینی

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,

آیا آن پرچمی که دوش بر آن سلام دادیم را اکنون در نور سحرگاهان می‌بینی؟

Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,

پرچمی که خطوط راه راه پهن آن و ستارگان درخشان آن در این نبرد پر خطر

O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?

پرچمی که بر روی استحکامات ما دلاورانه در اهتزاز بود.

And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,

تابش سرخ پرتابه‌های دشمن، و بمب‌های انفجاری آنان

Gave proof through the night that our flag was still there.

در این شب آمدند و رفتند، اما پرچم ما در جای خود باقی‌ماند.

O say, does that star spangled banner yet wave

به من بگو آیا آن پرچم ستاره نشان (امروزه) هنوز در اهتزاز است؟

O’er the land of the free, and the home of the brave?

آیا بر روی سرزمین مردمان آزاد، و منزلگاه شجاعان هنوز دیده می‌شود؟

ترجمه‌ای دیگر از سرود ملی ایالات متحده آمریکا

بگو، آیا نور اول صبح را می‌توانی ببینی

آن چه که ما با افتخار بهش درود فرستادیم در سحرگاه

که خطوط پهن و ستاره‌های درخشان او، در این نبرد خطرناک

شجاعانه در بالای دیواره سنگر دیده می‌شد؟

و نور آسمان سرخ شده از توپها و بمبهایی که در هوا منفجر می‌شدند

در تمام شب به ما نشان می‌داد که پرچم ما هنوز در فراز است

بگو آیا هنوز ان پرچمه ستاره نشان در باد می‌رقصد

بر روی سر زمین آزاده گان و خانه دلیران؟

آوا

[[:Image:|]]
[[Image:|220px|noicon|alt=]]

[[:Image:|]]
[[Image:|220px|noicon|alt=]]

[[:Image:|]]
[[Image:|220px|noicon|alt=]]

">پرونده:Movieton1944.ogvپخش رسانه
(۱۹۴۴)
">پرونده:StarSpan1940.ogvپخش رسانه
(۱۹۴۰)