از وُلُسوالی‌ها (شهرستان‌ها)ی ولایت (استان) هرات افغانستان است که به طور رسمی به نام پشت زیرغان شناخته می‌شود. . این ولسوالی با نام پشتون‌زرغون خوانده میشود. جمعیت این ولسوالی در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۹۰۸۱۷ نفر بوده است.

منبع