ولی‌محمد شهید خوگیانی
اطلاعات کلی
کشور : افغانستان Flag of Afghanistan.svg
ولایت : غزنی
مردم
جمعیت ۷۸۴۰۴

ولی‌محمد شهید خوگیانی یا خوگیانی یکی از ولسوالیهای ولایت غزنی در جنوب خاوری افغانستان است با جمعیت ۷۸۴۰۴ نفر. این ولسوالی پیش‌تر بخشی از ولسوالی جغتو بود. در زمان طالبان وسعت این ولسوالی گسترش و پس از آن به مرزهای پیشین خود بازگشت. ولسوالی غزنی این ولسوالی را از باختر در برگرفته و ولسوالی‌های واغز و جغتو نیز به ترتیب در جنوب و باختر آن قرار دارند. شمال آن با ولسوالی رشیدان و شمال خاوری آن با ولسوالی عمری همسایه است. مرکز ولسوالی خوگیانی شهر خوگیانی میباشد.

درآمد ولسوالی کشاورزی است که در سالهایی به سختی از خشکسالی تاثیر پذیرفته است. بهداشت و آموزش در آن به بهبود فراوانی نیاز دارد. جاده‌های ولسوالی باریک ولی در چگونگی ِ خوبی بسر میبرند.

منبع‌ها

  • (PDF)