مُقُر یکی از هجده ولسوالی ولایت غزنی می‌باشد. این ولسوالی در جنوب غربی ولایت در فاصله ۱۵۰ کیلومتری مرکز قرار دارد. ساکنان این منطقه اکثرا پشتون می‌باشند. اقلیت‌های هزاره و تاجیک نیز در این ناحیه ساکن هستند. مقر از لحاظ امنیتی آرام گزارش شده‌است.

موقعیت جغرافیایی

تعلیم و تربیه

اقتصاد