سرپل یکی از ولسوالی‌های ولایت سرپل، افغانستان است. این ولسوالی در شمال ولایت سرپل قرار دارد. ولسوالی سرپل از شمال با ولایت جوزجان هم‌مرز است. شهر سرپل مرکز این ولسوالی می‌باشد.

جغرافیا

ولسوالی سرپل ۲۰۳۷ کیلومترمربع مساحت داشته و متشکل از ۲۶۱ قریه می‌باشد. قرار معلومات انستیتیوت انکشاف دهات ۵۵٫۷ درصد ساحات ولسوالی مذکور کوهی و نیمه کوهی و ۴۳٫۳ درصد ساحات آن هموار و نیمه هموار می‌باشد.

مردم

قرار معلومات فراهم شده از دفتر احصائیه مرکزی سال ۲۰۰۴ ولسوالی سرپل دارای ۱۱۵۴۶۳ نفر (اناث ۴۹ درصد و ذکور ۵۱ درصد) نفوس بوده که متشکل از اقوام تاجیک، ازبک، هزاره، پشتون و عرب می‌باشد.