نظرکهریزی
کشور  ایران
استان آذربایجان شرقی
شهرستان هشترود
بخش بخش نظرکهریزی
سال شهرشدن ۱۳۸۳
مردم
جمعیت ۱٫۸۸۷
شناسهٔ ملی خودرو  ایران
نظرکهریزی بر ایران واقع شده‌است
نظرکهریزی
روی نقشه ایران


نظر کهریزی از شهرهای ایران در استان آذربایجان شرقی است. این شهر در بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود قرار دارد.

جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۸۸۷ نفر بوده است .

این شهر در سال ۱۳۸۳ با ارتقاء روستای نظر کهریزی به شهر، تأسیس شده‌است.

نشان درگاه درگاه آذربایجان