مولوی، به معنی منسوب به مولا و مولی، از القاب عالمان و دانشمندان بزرگ می‌باشد و امروزه بیشتر به مجتهدان دینی اهل تسنن بلوچستان گفته می‌شود.

اشخاص اشتهار به مولوی

جستارهای وابسته