دکتر مرتضی یزدی (۱۲۷۸ -اوایل دهه شصت) پزشک و دولتمرد ایرانی بود. مرتضی یزدی از مؤسسان و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران بود. در سال ۱۳۲۵ در کابینه احمد قوام به عنوان یکی از سه وزیر توده‌ای به وزارت بهداری منصوب شد.

مرتضی یزدی در ۱۲۷۸ در تهران متولد شد. پدرش شیخ محمدحسین ندوشنی یزدی و صفیه یزدی بود. هلابدورفتیس، همسر او آلمانی بود و آنها دو پسر داشتند. در سال ۱۳۱۶، به عنوان عضوی از ۵۳ نفر زندانی شد. بار دیگر در سال ۱۳۲۷ در پی ترور شاه زندانی شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد زندانی و به اعدام محکوم شد. پس از تقاضای عفو،شاه یک درجه در مجازاتش تخفیف قایل شد و به حبس ابد محکوم گردید و بعدها آزاد گردید. ولی باطناً به آرمان‌های توده‌ای وفادار ماند. پسر او حسین، از حزب توده برای ساواک جاسوسی کرد که مرتضی یزدی پس از آگاهی از این مسئله بسیار رنج برد.