یاور محمد درگاهی
Dargaahi.jpg
سرتیپ محمد درگاهی، رئیس نظمیه
تاریخ تولد ۱۲۶۹ خورشیدی
تاریخ مرگ ۱۳۳۱ خورشیدی
تابعیت  ایران
نیرو ارتش ایران
درجه سرتیپ
فرماندهی رئیس شهربانی کل کشور
رئیس نظمیه


یاور محمد درگاهی در ۱۳۰۱ با درجه نایب سرهنگی به ریاست اداره قلعه بیگی گماشته شد و سپس به جایگاه دژبان جانشین آنجا رسید. در ۱۳۰۲ در نخستین روزهای رئیس الوزرایی سردار سپه به جای ژنرال وستداهل سوئدی به ریاست نظمیه کل مملکتی برگزیده شد. یاور درگاهی، شخصی جدی و جاه‌طلب بود و توانست توجه سردار سپه را به خود جلب کند. وی همه روزه گزارش‌هایی از رفتار و کردار دولتمردان تهیه و ذهن سردار سپه را نسبت به اشخاص میشوراند. در فروردین ۱۳۰۷ درجه سرتیپی گرفت. او بود که زندان قصر را ساخت؛ اما تنها پس از دو روز از ریاست نظمیه برکنار شد و به اتفاق چند تن از همکاران خود به زندان افتاد. چند ماهی در زندان بود. سپس آزاد شد و به ریاست اداره نظام وظیفه گماشته شد. چند سالی در آنجا بود و سپس رئیس اداره کل آمار و ثبت احوال شد. سپس از ارتش اخراج شد و در سال ۱۳۳۱ درگذشت.