مجلس سفلا (به انگلیسی: Lower house) یکی از دو مجلس قانون‌گذاری در قوهٔ مقننه‌ای نظام‌های سیاسی‌ای است که از نظام دومجلسی تبعیت می‌کند؛ مجلس دیگر، مجلس علیا است. از نمونه‌های موجود مجلس سفلا می‌توان به مجلس عوام بریتانیا و ولسی جرگهٔ افغانستان اشاره کرد.

نام‌ها

در زبان فارسی، مجلس پایین در کشورهای گوناگون نام‌های مختلفی دارد، از جمله: