یک متر مربع مساحتی معادل مربعی با طول ضلع یک متر است و نماد آن m است (با کد ۳۳A۱ در یونی‌کد). که از واحدهای فرعی اس‌آی محسوب می‌شود.

تبدیل‌ها

یک متر مربع برابر است با:

پیشوندهای اس‌آی

متر مربع را می‌توان با تمامی پیشوندهای اس‌آی که برای متر به کار می‌روند، به کار برد.

ضریب نام نماد ضریب نام نماد
۱۰ متر مربع (سنتیار) m ۱۰ متر مربع (سنتیار) m
۱۰ دکامتر مربع (آر) dam ‎۱۰ دسی‌متر مربع dm
۱۰ هکتومتر (هکتار) hm ‎۱۰ سانتی‌متر مربع cm
۱۰ کیلومتر مربع km ‎۱۰ میلی‌متر مربع mm
۱۰ بگامترمربع Mm ‎۱۰ میکرومتر مربع µm
۱۰ گیگامتر مربع Gm ‎۱۰ نانومتر مربع nm
۱۰ ترامتر مربع Tm ‎۱۰ پیکومتر مربع pm
۱۰ پتامتر مربع Pm ‎۱۰ فمتومتر مربع fm
۱۰ اگزامتر مربع Em ‎۱۰ آتومتر مربع am
۱۰ زتامتر مربع Zm ‎۱۰ زپامتر مربع zm
۱۰ یوتامتر مربع Ym ‎۱۰ یوکتامتر مربع ym

جستارهای وابسته

  • ویکی‌پدیای انگلیسی

  • (home page)
  • (SI reference)