لیگ برتر بسکتبال ایران
فصل یا رقابت فعلی:
لیگ برتر بسکتبال ایران ۱۳۹۵
IranianSuperLeagueBasketball.png
ورزش بسکتبال
مؤسس از ۱۳۶۸ به طو رسمی
از ۱۳۷۷ به شکل فعلی
تعداد تیم‌ها ۱۲
کشور(ها)  ایران
تازه‌ترین رقابت(ها) مهرام تهران (۵مین عنوان)
عناوین بیشتر ذوب‌آهن اصفهان (۹ عنوان)
شریک(های) تلویزیونی IRIB
وب‌گاه رسمی

لیگ برتر بسکتبال ایران بالاترین سطح لیگ بسکتبال در ایران می‌باشد که از سال ۱۳۶۸ هرساله در حال برگزاری است و از سال ۱۳۷۷ مسابقات آن به شکل فعلی آن برگزار می‌شود.

لیگ بسکتبال ایران از آغاز تا امروز

لیگ قهرمانان

فصل قهرمان نایب قهرمان مقام سوم
۱۹۸۹–۱۹۹۰ ژاندارمری تهران شاهین گرگان
۱۹۹۱–۱۹۹۲ شهرداری اصفهان شهرداری گرگان گسترش تهران
۱۹۹۲–۱۹۹۳ شهرداری اصفهان دانشگاه آزاد تهران اتکا گرگان
۱۹۹۳–۱۹۹۴ ذوب‌آهن اصفهان بانک تجارت تهران اتکا تهران
۱۹۹۴–۱۹۹۵ ذوب‌آهن اصفهان بانک تجارت تهران اتکا گرگان & راه آهن تهران
۱۹۹۵–۱۹۹۶ پیکان ذوب‌آهن اصفهان راه آهن تهران
۱۹۹۶–۱۹۹۷ ذوب‌آهن اصفهان پیکان راه آهن تهران
۱۹۹۷–۱۹۹۸ پیکان ذوب‌آهن اصفهان فتح تهران

لیگ برتر

فصل قهرمان نایب قهرمان مقام سوم
۷۹-۱۳۷۸ ذوب‌آهن اصفهان پیکان فجر سپاه تهران
۸۰-۱۳۷۹ ذوب‌آهن اصفهان پیکان شهرداری گرگان
۸۱-۱۳۸۰ ذوب‌آهن اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ایران نارا تهران
۸۲-۱۳۸۱ ذوب‌آهن اصفهان صنام تهران پیکان
۸۳-۱۳۸۲ صنام تهران ایران نارا تهران ذوب‌آهن اصفهان
۸۴-۱۳۸۳ صبا باتری تهران صنام تهران ذوب‌آهن اصفهان
۸۵-۱۳۸۴ صنام تهران صبا باتری تهران پیکان
۸۶-۱۳۸۵ صبا باتری تهران پتروشیمی بندر امام پیکان
۸۷-۱۳۸۶ صبا باتری تهران پتروشیمی بندر امام مهرام تهران
۸۸-۱۳۸۷ مهرام تهران صبا باتری تهران کاوه تهران
۸۹-۱۳۸۸ مهرام تهران ذوب‌آهن اصفهان صبامهر قزوین
۹۰-۱۳۸۹ مهرام تهران ذوب‌آهن اصفهان پتروشیمی بندر امام
۹۱-۱۳۹۰ مهرام تهران پتروشیمی بندر امام فولادماهان اصفهان
۱۳۹۱ پتروشیمی بندر امام مهرام تهران فولادماهان اصفهان
۹۳–۱۳۹۲ پتروشیمی بندر امام مهرام تهران دانشگاه آزاد
۱۳۹۳
لیگ ملی
مهرام تهران پتروشیمی بندر امام دانشگاه آزاد
۹۴–۱۳۹۳
لیگ حرفه‌ای
مهرام تهران دانشگاه آزاد پتروشیمی بندر امام
۹۵–۱۳۹۴ پتروشیمی بندر امام پالایش نفت شیمیدر
1395-96 پتروشیمی بندر امام پالایش نفت شیمیدر

عناوین به دست آمده توسط باشگاه‌ها

تیم تعداد قهرمانی تعداد نایب قهرمانی سالهای قهرمانی سالهای نایب قهرمانی
ذوب‌آهن اصفهان ۹ ۶ ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲ ۱۹۹۶، ۱۹۹۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲
مهرام تهران ۵ ۱ ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ ۲۰۱۳
صبا باتری تهران ۳ ۲ ۲۰۰۴، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ ۲۰۰۵، ۲۰۰۸
پیکان ۲ ۳ ۱۹۹۶، ۱۹۹۸ ۱۹۹۷، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰
صنام تهران ۲ ۲ ۲۰۰۳، ۲۰۰۵ ۲۰۰۲، ۲۰۰۴
پتروشیمی بندر امام ۱ ۲ ۲۰۱۳ ۲۰۰۶، ۲۰۰۷
ژاندارمری تهران ۱ ۰ ۱۹۹۰
شهرداری گرگان ۰ ۲ ۱۹۹۰، ۱۹۹۲
بان تجارت تهران ۰ ۲ ۱۹۹۴، ۱۹۹۵
دانشگاه آزاد تهران ۰ ۱ ۱۹۹۳
فولاد مبارکه سپاهان ۰ ۱ ۲۰۰۱
ایران نارا تهران ۰ ۱ ۲۰۰۳

عناوین به دست آمده توسط شهرستان‌ها

شهرستان قهرمانی نایب قهرمانی
تهران ۱۳ ۱۲
اصفهان ۹ ۷
ماهشهر ۱ ۲
گرگان ۰ ۲

بازیکنان برجسته و سرشناس خارجی