لیموزین (به انگلیسی: Limousine) نام یک نوع کلاس خودرو است.

این خودروها دارای طولی زیاد، و جهت مقاصد تشریفاتی (چه رسمی و چه غیر رسمی) استفاده می‌گردد.

امروزه انواع شرکتهای اتومبیل سازی لیموزین می‌سازند، و اغلب قابل کرایه است.

نخستین لیموزین در کشور فرانسه و در سال ۱۹۰۲ ساخته شد.