کشورهای سابق همسود قرمز-قلمرو کشورهای همسود آبی

قلمروهای همسود یا قلمروهای مشترک‌المنافع (به انگلیسی: Commonwealth Realm) از مستملکات و اکثر مستعمرات سابق امپراتوری بریتانیا تشکیل یافته است که در آنها ملکه الیزابت دوم به‌طور رسمی به عنوان ملکه و رئیس کشور شناخته می‌شود. به جز بریتانیا که الیزابت دوم خود در آن حضور دارد، در کشورهای دیگر «فرماندار کل» که معمولاً به پیشنهاد نخست‌وزیر آن کشور و دستور الیزابت دوم انتخاب می‌شود، وظایف رئیس کشور را ایفا می‌کند. کشورهای عضو قلمروهای مشترک‌المنافع زیرمجموعهٔ اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع هستند ..

جستارهای وابسته