قطار دوسر در اتریش (۲۰۰۴)

قطار دوسر به قطاری گفته می‌شود که بدون تغییر جهت می‌تواند رفت و برگشت کند.

جستارهای وابسته