Qabodiyon
Кубадиян
Qabodiyon,oasis.jpg
Qabodiyon در تاجیکستان قرار گرفته‌است
Qabodiyon
Qabodiyon
Location in Tajikistan
مختصات:
کشور  تاجیکستان
استان‌های تاجیکستان ولایت ختلان

قبادیان شهری است در استان ختلان تاجیکستان.

در فرهنگ دهخدا ذیل عبارت «قبادیان» آمده است: قریه‌ای بر یکی از شاخابه‌های جیحون از اعمال بلخ است و مولد ناصرخسرو علوی بدان جا بود. امروز نیز قبادیان نام خره‌ای است در همان محل در شمال شرقی بلخ نزدیک ترمذ و نیز قریه‌ای به همین نام در اطلسهای فعلی در ماوراء جیحون رسم شده است:

تا تو به صدر ملک نشستی قبادوار هرگز به راه نخشب و راه قبادیان

فرخی

در سدهٔ ششم تمام قلمرو آسیای میانه، افغانستان، قسمت شمالی هندوستان و برخی از نواحی ترکستان شرقی " شین جان " (سینکیانگ) چین امروزه جز قلمرو یفتلیها به شمار می‌رفتند. پایتخت دولت یفتلی‌ها شهر بادیان یا " قبادیان " در تاجیکستان امروزی به شمار می‌رفت.

قبادیان امروز مرکز شهرستان قبادیان است که در استان ختلان و جنوب تاجیکستان جای دارد.