قاراب علیا یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کاغذکنان شمالی بخش کاغذکنان شهرستان میانه واقع شده‌است.


دراین روستاآثار باستانی با قدمت هزاران سال وجود دارد که مربوط به قبل از ورود آریایی هاست تپه های باستانی و گورستانهای باستانی آن می توتند برای باستان شناسان سرار جهان جالب توجه باشد اما بدلیل عدم توجه لازم مسئولان در حال نابودی طیعی وغیر طبیعی است.حفاری های غیر مجاز محوطه های باستانی را تخریب کرده و فروش اشیای بدست آمده مدتها بین مردم روستاهای اطراف مرسوم بود و حالا با دستگاه های الکترونیکی به شدت تهدید می شود چندین بار به بهانه کشف معدن محوطه های باستانی را زیر و رو کردند وشد آنچه نباید میشد