فرودگاه میدل کایکوس
یاتا: MDSایکائو: MBMC
– WMO:
MDS در جزایر ترکها و کایکوس قرار گرفته‌است
MDS
MDS
موقعیت فرودگاه میدل کایکوس در کشور جزایر تورکس و کایکوس
خلاصه
نوع فرودگاه همگانی
مکان  جزایر تورکس و کایکوس
ارتفاع ۹ فوت / متر
باند فرودگاه
جهت طول سطح
متر فوت
۴۱۲۷۳ ۷۵۰

فرودگاه میدل کایکوس (به انگلیسی: Middle Caicos Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا MDS است که یک باند فرود سنگفرش دارد و طول باند آن ۷۵۰ متر است. این فرودگاه در کشور جزایر تورکس و کایکوس قرار دارد .

جستارهای وابسته