شیخدرآباد یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان شیخ‌درآباد بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده‌است.مردم آن به دامداری و کشاورزی علی الخصوص کشت جارو دستی مشغولند.طایفه شیرازی قره داغی حسینجانی و تنهایی در آنجا سکنی گزیده اند.شاه حسین مشهور به شاهی از روستای کرامه تاجر جارو از سرشناسان و معتمد شیخدرآباد میباشد.