سنج
2006-07-06 Crash Zildjian 14.jpg
جعبه اطلاعات ساز
رده‌بندی Percussion
هورن‌بوستل-زاکس 111.142 if played in pairs, or 111.242 if played with a hand or beater
(Concussion or percussion vessels)
سازهای مرتبط
Crotales are sometimes called cymbales anciens

سِنج نوعی ساز ضربی به شکل دو صفحهٔ برنجی گرد است که معمولاً صدای آن را با کوبیدن به هم در می‌آورند.

سنج عبارت از یک صفحه برنجی و فلزی مدور با قطرهای مختلف بین ۲۰ تا ۶۰ سانتیمتر و معمولاً وسط سمت بیرونی سنج برای نگهداشتن آن بکار می‌رود است. صدای سنج‌ها بسته به خاصیت آنها تفاوت می‌کند. این خاصیت‌ها عبارتند از:

  • قطر سنج
  • ضخامت سنج
  • شکل سنج
  • آلیاژ و جنس فلزی که در ساختن سنج بکار رفته است.

جستارهای وابسته