چاکما
Changma Kodha
زبان بومی در: بنگلادش، هندوستان، میانمار
منطقه تپه‌ماهورهای چیتاگونگ، میزورام، آروناچال پرادش، تریپورا
قومیت چاکماها، داینگنت‌ها
تعداد گویشوران
۳۰۰هزارتن در هند  (بدون تاریخ)
۳۳۵هزارتن در بنگلادش
۶۰هزاردر برمه
Indo-European
گویش‌ها
Chakma
Tongchengnya (Dainet)
خط چاکما
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ Either:
 – Chakma
 – Tangchangya (Daignet)

زبان چاکما یک زبان هندوآریایی است که چاکماها بدان سخن‌می‌رانند. این زبان به زبان‌های بنگالی، آسامی، چیتاگونی، مانیپوری و زبان سیلهتی نزدیکی‌دارد. این زبان با خط چاکما نگاشته‌می‌شود، ولی ادبیات اندکی دارد.

Wikipedia contributors, "Chakma language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed October 6, 2012).