مینغکاباو یکی از زبان‌های آسترونزیایی است که توسط حدود شش میلیون نفر در اندونزی و مالزی صحبت می‌شود. این زبان رابطه نزدیکی با زبان مالایی دارد. زبان مینغکاباو٬ زبان قوم مینغکاباو است.

  • ویکی انگلیسی