زبان شُغنانی یا شُغنی یکی از زبان‌های ایرانی است که امروزه در دو کرانهٔ رود پنج، به ویژه در ولسوالی شغنان استان بدخشان افغانستان و شهر خاروغ، شهرستان‌های شغنان، راشت‌قلعه، روشان و مرغاب استان خودمختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان رایج است.

زبان شغنانی بر اساس تقسیم بندی زبان شناسان در زمرهٔ زبان‌های پامیری قرار می‌گیرد.

شغنانی را با حروف سیریلیک، فارسی و لاتین می‌نویسند. با این حال نوشتن شغنانی با خط سیریلیک معمول تر است. زبان شغنی که در شهرستان بدخشان افغانستان رایج است، تاثیر زیادی از زبان فارسی دری پذیرفته و تا اندازه زیادی به فارسی دری نزدیک است ، اما شماری از واژه های زبان شغنی شباهتهایی با واژه های زبان پشتو دارند. زبان شغنی رایج در شغنان تاجکستان افزون بر تاثیر پذیری از زبان فارسی تاجیکی ، از واژه های زبان روسی هم تاثیر پذیرفته است.

جستارهای وابسته

  • ویکی‌پدیای انگلیسی