مجموعه‌ای از دو ریل‌بند و پابندها که به هم متصل و برای نصب روی بستر خط راه آهن آماده شده است.


نگارخانه

  • Descriptions of: three-link, Instanter, Screw, Buckeye