دالانه
اطلاعات کلی
کشور  ایران
استان خراسان رضوی
شهرستان زاوه
بخش سلیمان
دهستان ساق
دالانه بر ایران واقع شده‌است
دالانه
مردم
جمعیت کمتر از ۳ خانوار(۱۳۹۰)
کد آماری ۱۴۲۵۰۵

دالانه روستایی در دهستان ساق بخش سلیمان شهرستان زاوه استان خراسان رضوی ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا کمتر از ۳ خانوار بوده است.