خیابان امام خمینی (نام پیشین: خیابان سپه) از خیابان‌های مرکزی تهران است. این خیابان شرقی-غربی است و از غرب به بزرگراه یادگار امام و از شرق به میدان امام خمینی (توپخانه) ختم می‌شود. این خیابان به افتخار سید روح‌الله خمینی اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران نام گذاری شده است.

در دوره قاجار این خیابان نخست خیابان مریضخانه و سپس خیابان باغ شاه خوانده می‌شد که در دوره رضاشاه خیابان سپه نام گرفت.

اماکن مشهور

سر در باغ ملی در ضلع شمالی خیابان امام خمینی
ساختمان مجلس خبرگان در ضلع شمالی خیابان امام خمینی

اماکن عمومی مجاور این خیابان عبارت اند از:

جستارهای وابسته

  • اطلس کامل تهران. تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ۱۳۸۵.ISBN 964-342-181-3