یک خیابان در مرکز شهر توسان در آریزونا. در تصویر این خیابان، خطوط خط کشی شده تردد منظم، مراتب و دارای خط ویژه اتوبوس، و فضای پارک مورب اتومبیل دیده می‌شود.

خیابان (در ایران) یا سرک (در افغانستان) نوعی گذرگاه ارتباط دهنده، و اغلب قسمتی از بافت شهری می‌باشد که محل تردد و یا عبور وسایل نقلیه و یا عابرین است.

جستارهای وابسته