وسیله‌ای ریلی برای جابه‌جایی مأموران بازرسی و انجام تعمیرات در خطوط راه آهن.

خطرو

نگارخانه