خوانین بلوچ در دوره قاجار، ۱۳۲۰ ه‌ق (حدود ۱۹۰۲ میلادی)

خان (صورت قدیم خاقان) واژه‌ای به معنای رئیس قوم است که به سران قبائل ترک و مغول و بعدها ایرانی و همچنین برخی ملاکین و اربابان که دارای موقعیت خاص قومی بودند، اطلاق می‌شده‌است.

ریشه‌شناسی واژه

کلمه خان که در بیشتر زبان‌های ترکی به صورت کان و حان تلفظ می‌شود.

عنوان‌های مشابه در کشورهای اروپایی

 • ایتالیا و اسپانیا: دن
 • بریتانیا: سر
 • فرانسه: کنت

خان‌های ایران

 • خوانین استان فارس
 • خوانین بلوچ
 • خان‌های استان گیلان
 • خوانین لرستان
 • خوانین بستک و جهانگیریه
 • خوانین بم
 • خوانين جيرفت

 • فرهنگ سنسکریت- فارسی جلالی نائینی- زبان فارسی در دهکده جهانی- دکتر عجم