جمهوری سوسیالیستی خودمختار تاجیکستان شوروی
Таджикская АССР (روسی)
جمهوری خودمختار جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی

۱۹۲۴–۱۹۲۹


Flag نشان
پرچم نشان
Location of جمهوری خودمختار
موقعیت جمهوری سوسیالیستی خودمختار تاجیکستان شوروی در جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی
پایتخت دوشنبه
نوع حکومت جمهوری شوروی (سیستم حکومتی)
تاریخچه
 -  تأسیس اکتبر ۱۹۲۴
 -  پایان اکتبر ۱۹۲۹

جمهوری سوسیالیستی خودمختار تاجیکستان شوروی (روسی: Таджикская Автономная Социалистическая Советская Республика) یک جمهوری خودمختار در درون جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بود. این جمهوری در اکتبر ۱۹۲۴ میلادی از میان سه نهاد منطقه‌ای در آسیای مرکزی همچون جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی ترکستان، جمهوری خلق شوروی بخارا، و جمهوری خلق شوروی خوارزم تشکیل شد.

پایتخت این جمهوری خودمختار، شهر دوشنبه بود. در اکتبر ۱۹۲۹ میلادی با ابتکار عمل شیرین‌شاه شاه‌تیمور، جمهوری خودمختار تاجیکستان به به جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان شوروی تبدیل شد که شامل منطقهٔ خجند (امروزه ولایت سغد) نیز می‌شد. پایتخت نیز به افتخار ژوزف استالین به استالین‌آباد تغییر نام یافت.