توق
Xanthium strumarium L..jpg
Xanthium strumarium
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
Division: گیاهان گلدار
رده: دولپه‌ای‌ها
راسته: راسته گل مینا
تیره: گل‌ستاره‌ای‌ها
سرده: زردان
گونه: strumarium
نام علمی
Xanthium strumarium
لینه، ۱۷۵۳
زیرگونه‌ها
  • Xanthium strumarium canadense
  • Xanthium strumarium glabratum
  • Xanthium strumarium strumarium

زردینه، توق، مستک (نام علمی: Xanthium strumarium) از علف‌های هرز است.)

گیاهی است یکساله با میوه‌های خاردار که توسط بذر تکثیر می‌شود. این گیاه از سرده زردان (Xanthium) است.

توق علف هرز رایجی در کشتزارها است و دگرآسیبی (آللوپاتی) بالایی دارد.

توق ماده Hydroquinone تولید می‌کند که باعث نفری و تورم کبد در دام می‌شود.

توق از علفهای هرز مزارع توتون، چغندرقند، پنبه، ذرت، گندم، جو، نیشکر، باغهای میوه، سبزی وصیفی واراضی بایر است.

روشهای کنترل:

برای مبارزه با توق در مزارع سویا می‌توان از بنتازون به میزان۳لیتر در هکتار بعد از۲–۳برگی شدن سویا استفاده کرد.

نگارخانه