بلیت که گاه به اشتباه بلیط نیز نوشته می‌شود، مدرکی است که نشان دهنده مجوز فرد برای برای ورود به مکانی یا رویدادی است. این مکان می‌تواند یک باغ وحش، سالن تئاتر، سینما یا موزه باشد و رویداد می‌تواند یک مسابقهٔ ورزشی یا یک کنسرت باشد. بلیت در عین حال برای سوار شدن به هواپیما، قطار یا اتوبوس استفاده می‌شود. بلیت ممکن است رایگان باشد و در این صورت نشان دهندهٔ رزور شدن امکانی برای فرد است.

ریشه‌شناسی

واژه بلیت، [ب] (از فرانسوی، اِ): به معنی، تکه کاغذی که بر روی آن مشخصاتی چاپ شده باشد حاکی از بها و تاریخ و محل استفادهٔ آن می‌باشد. این واژه امروزه به طور گسترده در زبان‌های گوناگون استفاده می‌گردد. بلیط، املایی اشتباه از واژه بلیت است کهغلط مصطلح می‌باشد چراکه نوشتن واژه‌های فارسی و یا واژه‌های رایج در فارسی که ریشه لاتین دارند، با تلفظ و حروف زبان عربی اشتباه است.

نگارخانه