بالگردگاه کیتسیسوارسویت
یاتا: نداردایکائو: BGKT
خلاصه
نوع فرودگاه همگانی
مکان  گرینلند
ارتفاع ۱۸ فوت / متر
سکوی فرود بالگرد
شماره طول سطح
m ft
۱

بالگردگاه کیتسیسوارسویت (به انگلیسی: Kitsissuarsuit Heliport) یک فرودگاه همگانی است . این فرودگاه در کشور گرینلند قرار دارد .

جستارهای وابسته