بالگردگاه نوگاتسیاک
یاتا: نداردایکائو: BGNQ
– WMO:
بالگردگاه نوگاتسیاک در گرینلند قرار گرفته‌است
بالگردگاه نوگاتسیاک
موقعیت بالگردگاه نوگاتسیاک در کشور گرینلند
خلاصه
نوع فرودگاه همگانی
مکان  گرینلند
ارتفاع ۵۷ فوت / متر
سکوی فرود بالگرد
شماره طول سطح
m ft
۱

بالگردگاه نوگاتسیاک (به انگلیسی: Nuugaatsiaq Heliport) یک فرودگاه همگانی است . این فرودگاه در کشور گرینلند قرار دارد .

جستارهای وابسته