بالگردگاه اینوخسوئیت
یاتا: نداردایکائو: BGIN
– WMO:
بالگردگاه اینوخسوئیت در گرینلند قرار گرفته‌است
بالگردگاه اینوخسوئیت
موقعیت بالگردگاه اینوخسوئیت در کشور گرینلند
خلاصه
نوع فرودگاه همگانی
مکان  گرینلند
ارتفاع ۹۵ فوت / متر
سکوی فرود بالگرد
شماره طول سطح
m ft
۱

بالگردگاه اینوخسوئیت (به انگلیسی: Innaarsuit Heliport) یک فرودگاه همگانی است . این فرودگاه در کشور گرینلند قرار دارد .

جستارهای وابسته