بالگردگاه ایسرتک
یاتا: نداردایکائو: BGIS
– WMO:
بالگردگاه ایسرتک در گرینلند قرار گرفته‌است
بالگردگاه ایسرتک
موقعیت بالگردگاه ایسرتک در کشور گرینلند
خلاصه
نوع فرودگاه همگانی
مکان  گرینلند
ارتفاع ۹۲ فوت / متر
سکوی فرود بالگرد
شماره طول سطح
m ft
۱

بالگردگاه ایسرتک (به انگلیسی: Isortoq Heliport) یک فرودگاه همگانی است . این فرودگاه در کشور گرینلند قرار دارد .

جستارهای وابسته