بالگردگاه الویتسوپ پا
یاتا: LLUایکائو: BGAP
– WMO:
خطای لوآ در پودمان:Location_map در خط 469: "گرینلند" is not a valid name for a location map definition.موقعیت بالگردگاه الویتسوپ پا در کشور گرینلند
خلاصه
نوع فرودگاه همگانی
مکان  گرینلند
ارتفاع ۸۹ فوت / متر
سکوی فرود بالگرد
شماره طول سطح
m ft
۱

بالگردگاه الویتسوپ پا (به انگلیسی: Alluitsup Paa Heliport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا LLU است . این فرودگاه در کشور گرینلند قرار دارد .

جستارهای وابسته