آقا محمد خان قاجار مؤسس سلسله قاجاریه
ناصرالدین شاه طولانی‌ترین دوره حکومتی را در سلسله قاجار به عنوان پادشاه گذراند.

ایل قاجار، قاجارها، کاجارها از ایلات ترک اغوز در شمال شرقی و ایضاً شمال غربی ایران زندگی می‌کردند. قاجارها به عنوان شاخه‌ای از مردمان آذربایجانی درنظر گرفته می‌شوند. در سال ۱۷۹۴، شخصی از میان این ایل با نام، آقا محمد خان قاجار توانست پس از سلسله زندیان، حکومتی جدید در تاریخ پادشاهی ایران، با نام قاجاریان را بنیان‌گذاری کند. جمعیت کنونی ایل قاجار، در حدود ۱۵٬۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۰ برآورد شده بود که عمدتاً در ایران سکونت دارند.

قاجارها حداقل از قرن نهم ه. ق و بعد از آن در قراباغ، بوزوق، آیدین آناتولی و حلب شام و از اوایل قرن یازدهم ه. ق در استرآباد و مرو ساکن بودند. مردم داغستان حداقل تا قرن سیزدهم، اهالی گنجه و قراباغ و ایروان را قاجار عنوان می‌کردند.

جستارهای وابسته

  • Akiner, Shiran (1983) Islamic Peoples of the Soviet Union Kegan Paul International, London, ISBN 0-7103-0025-5
  • Wixman, Ronald (1984)

  • International Qajar Studies Association.