واحد سیاسی و سرزمینی تشکیل‌دهنده دولت فدرال را ایالَت می‌گویند. واحدهای سیاسی تشکیل‌دهنده کشورهای غیر فدرال را استان می‌گویند.

ایالت به مجموعه‌ای و یا گروهی خود مختار گویند که بر روی منطقه‌ای بطور مستقل اختیار حکومتی دارند. و بر خلاف استان، ایالت دارای حالت خودمختارتری است.

بر خلاف کشور، ایالت معمولاً قسمتی از یک مجموعه بزرگتر (مثل کشور) است. بطور نمونه، کشور آلمان از ایالات بایرن، زاکسن، و... و کشور آمریکا از ۵۰ ایالت جدا از هم همانند هاوایی، تگزاس، فلوریدا، و... تشکیل یافته‌اند که هر یک قوانین و اختیارات خود را دارند.

در کشورهایی با ساختار فدرال قدرت بین حکومت مرکزی و ایالاتش تقسیم می شود.

ویکی پدیای انگلیسی