اداره کل امنیت عمومی (لبنان)
Emblem-Logo of the General Directorate od General Security of Lebanon.jpg
نشان اداره کل امنیت عمومی
اطلاعات کلی سازمان اطلاعاتی
بنیادگذاری ۲۱ ژوئیه، ۱۹۲۱؛ ۹۶ سال پیش (۱۹۲۱-۰۷-21)
سازمان اطلاعاتی پیش اداره یکم (آژانس ملی اطلاعات)
ستاد بیروت، لبنان
کارمندان اطلاعات طبقه‌بندی‌شده
بودجهٔ سالانه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده
عالی‌ترین مقام سازمان اطلاعاتی سرلشکر
عباس ابراهیم، مدیرکل
وبگاه

اداره کل امنیت عمومی (عربی: الامن العام‎) یکی از سازمان‌های اطلاعاتی کشور لبنان است.

جستارهای وابسته