ابوعبدالله حافظ تهرانی معروف به محمد بن حماد، محدث نامور سده سوم هجری قمری است. خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد به شرح حال وی می‌پردازد. کهن‌ترین سند تاریخی که در آن نام تهران آورده شده‌است همین کتاب می‌باشد.

  • دیدنیهای تهران، انتشارات کتاب همراه، ۱۳۸۰